Для того, щоб легально та офіційно перебувати в межах території України, нерезидентам держави треба отримати дозвіл на цю процедуру. Таким чином, одним із оптимальних шляхів є оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні. Цей документ надає нерезиденту держави право на легальне проживання на її території та прирівнює іноземця до громадянина України (при оформленні постійної посвідки на проживання). Можна виокремити 2 типи посвідки на проживання, вибір серед яких залежить від наявності належної підстави та потреби в певному документі. Основна відмінність полягає в наступному: термін дії посвідки на тимчасове проживання Посвідка на тимчасове проживання в Україні є обмеженим і потребує щорічного продовження документу. Посвідка на постійне місце проживання посвідка на постійне проживання, у свою чергу, не містить зазначеного обмеження та пропонує необмежений строк функціонування.

Виокремлюються дві категорії іноземних громадян, які можуть претендувати на отримання постійної посвідки на проживання в Україні:

 • Особи, які раніше перебували в статусі громадянина України;
 • Особи, які отримали право на імміграцію до України відповідно до Дозволу на імміграцію.

Для того, щоб отримати посвідку на проживання, потрібно, перш за все, подати необхідні документи, перелік яких залежить від певних факторів, зумовлених конкретною ситуацією. Хоча розглядати пакет необхідних документів треба кожного разу окремо та за умов певного випадку, можна виділити ті, які знадобляться завжди, серед них: паспорт іноземця, довідка про відсутність алкогольної та наркологічної залежності, ідентифікаційний код, виписка про сплату державного мита, довідка про відсутність судимості, шлюбний документ (за наявності) тощо. Однак, найважливішими документами залишаються заява іноземця та документальне підтвердження підстави на отримання посвідки на проживання.

Таким чином, список підстав не є фіксованим, адже він поповнюється залежно від конкретної ситуації. Найпопулярнішими причинами є:

 • приїзд на навчання в Україні;
 • працевлаштування на території держави;
 • родинні відносини з громадянином або громадянкою України;
 • наукова, просвітницька, культурна, освітня діяльність у країні;
 • участь у інтернаціональних і міжнародних програмах, проектах, заходах.

Згідно з Законом України «Про імміграцію» основними підставами є наступні:

 • наявність близьких родичів першої лінії (батьки, діти, брати, сестри, чоловік, дружина), які є громадянами України;
 • наявність близьких родичів першої лінії (батьки, діти, брати, сестри, чоловік, дружина), які вже оформили посвідку на проживання на території України;
 • територіальне походження;
 • перебування у статусі біженця;
 • перебування у статусі опікуна чи піклувальника громадянина або громадянки України – представника незахищених категорій населення.

Ми допоможемо Вам отримати посвідку на проживання на території України якнайшвидше та за прийнятною ціною!